Terapi är för dig som upplever dig begränsad i vardagen. Det kan vara av tankar, känslor eller av sådant du gör (eller inte gör). Begränsningar som påverkar ditt liv och vardag negativt utöver vad som är rimligt. Mindyourmind erbjuder tonåringar och vuxna terapi, psykodynamisk terapi ( PDT ). Du får träffa en legitimerad psykoterapeut.

Välkommen till terapi på Södermalm (söder) i Stockholm.

Mer om:
Psykodynamisk terapi (PDT) kan du läsa här >>>
Legitimerad psykoterapeut kan du läsa här >>>
Mindyourmind kan du läsa här >>>

Texten som följer är en förenklad beskrivning.
Källhänvisningar till texten finns längst ner på sidan.
Källhänvisningarna är företrädesvis från olika webbsidor eftersom jag vill att de ska vara lätta att kontrollera. Jag har av samma anledning till stor del låtit bli facklitteratur, etc.

Terapi när…

Oförutsedda, plötsliga förändringar sker

Ibland sker oförutsedda förändringar som plötslig förändrar vår vardag.
Det kan exempelvis vara att förlora en vän eller partner eller att en relation bryts upp.
Oförutsedda och plötsliga förändringar kan också handla om att vetskapen om att riskera en förändring. Att handskas med en faktisk förändring eller att hantera risken för densamma kan väcka olika känslor hos oss människor och påverka oss i olika grad.

Du upplever att vardagen blir svår att hantera

Ibland sker förändringar i det som är ens vardag men eftersom de är en så naturlig del av ens vardag är det svårt att tänka sig att de ska vara ett bekymmer för en. upplevs vardagen svår att hantera på ett funktionellt sätt. Det kan bero på att förändringar Det kan exempelvis handla om utökat ansvar, krav och förväntningar vilka kan hänga ihop med att börja i gymnasiet, att bli tonåring eller att byta jobb. Det är också förändringar som kan påverka oss människor i olika grad.

Förändringar, tydliga eller ej, påverkar oss människor på olika sätt. Skälen till att söka psykoterapi och professionell hjälp kan se olika ut. Många gånger vet man inte varför man mår dåligt, bara att man mår dåligt.

Terapi för vem? När du upplever att….

När måendet, relationer och livet i allmänhet påverkats negativt en längre tid kan det vara hjälpsamt med psykoterapi och professionell hjälp. Ett negativt mönster kan vara svårt att se och bryta på egen hand.
Då kan psykoterapi och professionell hjälp vara till hjälp.

Depression

Kan exempelvis upplevas vid förlust eller hot om förlust, att känna sig nedstämd och ledsen

Oro och ångest

Exempelvis då någonting upplevs hotfullt, oro och ångest kan ses som olika starka uttryck för genuin rädsla.

Stress

Kan exempelvis upplevas då kraven överstiger upplevelsen av den egna förmågan

Konflikter

Exempelvis att ständigt hamna i bråk med partnern, kamrater, i skolan eller jobbet.

Störd sömn

Kan exempelvis vara att sova för mycket eller för lite.

Att dra sig undan

Kan exempelvis vara att sluta träffa kamrater, dra sig undan från familjen, inte gå ut, att isolera sig

Bättre förstå sig själv och andra

Exempelvis en önskan om vilja förstå hur det kommer sig att hen gör, tänker och känner som hen gör också i relation till andra

Sätta gränser mellan egna och andras behov

Exempelvis genom att se och förstå sina egna behov, ”vad behöver jag för att må bra” och skilja det från andras behov ”vad behöver andra för att må bra”.

Bättre kunna hantera sina känslor

Exempelvis att känna igen sina känslor kunna hantera dem och uttrycka dem på ett sätt som är begripligt för sig själv och andra.

Psykodynamisk terapi erbjuder inom trygga ramar, ett eget utrymme där du och psykoterapeuten tillsammans tänker om känslor, behov och relationer. Att arbeta tillsammans är ett sätt för att försöka förstå mer om just din problematik och på så sätt arbeta mot målsättningen för psykoterapin.

Källor:
1177.se
Psykologiguiden