Terapi betyder vårda och avser någon form av behandling.
En vanlig form av behandling är psykoterapi. Psykoterapi är en psykologisk behandling av psykisk ohälsa. Det finns olika psykoterapiformer. Mindyourmind erbjuder tonåringar och vuxna terapi, psykodynamisk terapi ( PDT). Hos Mindyourmind får du alltid träffa en en leg. psykoterapeut.

Välkommen till terapi på södermalm (söder) i stockholm.

Läs mer om:
Psykodynamisk terapi (PDT) här >>>
Legitimerad psykoterapeut här >>>
Mindyourmind här >>>

Texten som följer är till delar en förenklad beskrivning.
Källhänvisningar till texten finns längst ner på sidan.
Nedan finns en kort sammanfattning av sidans innehåll.

[bg_collapse view=”link” color=”#fcd088″ icon=”eye” expand_text=”Visa mig sammanfattningen” collapse_text=”Stäng” ]
– Terapi kommer från grekiskan och betyder bland annat att bota.
– Terapi är en form av behandling.
– Terapi omfattar olika terapiformer, psykoterapi är en dessa
– Psykoterapi är en behandlingsform baserad på psykologisk vetenskap
– Det finns olika former av Psykoterapi, beroende på teori och metod
– Psykodynamisk terapi (PDT) är en form av psykoterapi
[/bg_collapse]

Terapi

Ordet terapi kommer från grekiskan och betyder bland annat vårda eller bota. Med andra ord betyder att gå i terapi att hen får någon form av vård (behandling). En terapeutisk behandlingen riktar sig till någon form av hälsoproblem. Det finns många olika typer av behandlingar (terapier). Några exempel är fysioterapi (sjukgymnastik), kemoterapi (cellgiftsbehandling) och psykoterapi (psykologisk behandling).
De olika behandlingarna, har det gemensamt att de alla syftar till att hjälpa den hjälpsökande att må bättre.

Terapi, ett paraplybegrepp?

Terapi kan betrakta som ett paraplybegrepp för olika typer av behandlingar av olika hälsoproblem, fysiska såväl som psykiska.

Vad är terapi? Terapi kan betraktas som ett paraplybegrepp för olika typer av terapier.
Terapi, ett paraplybegrepp för olika typer av terapier/behandlingar.

Psykoterapi är en typ av behandling, en psykologisk behandling av psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett omfattande begrepp. Begreppet kan förstås utifrån en skala där ångest, stress och depression i någon form finns i ena änden och diagnosticerade psykiatriska sjukdomar i andra änden.
Det är ett omfattande begrepp som inkluderar många olika sorters mående.
Ett sätt att behandla psykiska ohälsa är genom psykoterapi.

Vad är psykoterapi

Psykoterapi är en psykologisk behandling

Psykologisk behandling är ett begrepp som används för alla de metoder som grundas på psykologisk vetenskap och som är vetenskapligt beprövade.
Psykologisk behandlingen riktar sig till olika tillstånd och typer av ohälsa. Några exempel är depression, ångest, stresshantering, rökavvänjning och andra livsstilsförändringar.

En vanlig form av psykologisk behandling är psykoterapi. Det är en behandlingsform för psykisk ohälsa där samtalet mellan den hjälpsökande och psykoterapeuten är en viktig del av behandlingen. Psykoterapi kallasibland för samtalsterapi. Det finns många olika former av samtalsterapi, psykoterapier.

Olika typer av psykoterapi

Det finns många olika sorters psykoterapi.
En av anledningarna till att de skiljer sig åt är vilken psykologiska kunskap och vetenskap som ligger som grund för psykoterapin. Grunden spelar roll för teori och metod i psykoterapin.

Det betyder att olika psykoterapier använder sig av olika teorier och metoder i sin behandling. Teorier handlar bland annat om människans utveckling och vad som är bra och mindre bra för utvecklingen. Menteori handlar också om hur problem uppstår och hur problemen ska behandlas. Det är i behandlingen som skillnaderna i metod skiljer sig åt. Den teoretiska grunden påverkar hur problemen ska behandlas, metoden.

Psykoterapi kan också ses som ett paraplybegrepp för olika former av psykoterapi.

Vad är terapi? Psykoterapi är en form av terapi. Psykoterapi är ett begrepp som omfattar olika typer av psykoterapi, familjeterapi, KBT och PDT.
Psykoterapi kan ses som ett paraplybegrepp för olika psykoterapiformer som alla har det gemensamt att de behandlar psykisk ohälsa.

Några exempel på vanliga former av psykoterapi som arbetar utifrån olika teori och metod är familjeterapi, KBT och PDT. Det är bara några exempel på psykoterapier som är vanliga i Sverige. Familljeterapi, KBT och PDT utgår från olika teorier och använder sig av olika metoder men har de det gemensamt att de alla syftar till att öka livskvalitén för den hjälpsökande.
Mindyourmind erbjuder den psykoterapiform som kallas psykodynamisk terapi, PDT.

Källor:
1177
Psychcentral
Psykologiguiden
Wikipedia