Att vara leg. psykoterapeuten betyder att terapeuten är godkänd av socialstyrelsen och därmed behörig att praktisera yrket. Legitimerad (leg.) psykoterapeut är en yrkestitel och skyddad i lag. Endast den som är legitimerad psykoterapeut får använda yrkestiteln psykoterapeut. Mindyourmind erbjuder ungdomar (tonåringar) och vuxna, terapi, psykodynamisk terapi, PDT. Terapi erbjuds av leg. psykoterapeut.

Mindyourmind, terapi på Södermalm (söder) i Stockholm.

Välkommen

Mer om psykodynamisk terapi (PDT) kan du läsa här >>>
Mer om Mindyourmind kan du läsa här >>>

Texten som följer är till delar en förenklad beskrivning.
Källhänvisningar till texten finns längst ner på sidan.
Källor är valda utifrån lättillgänglighet.

1. Vad betyder leg. psykoterapeut? (Utbildning)

1. Grundutbildning

För att bli psykoterapeut krävs en grundutbildning i ett människovårdande yrke. Dessa utbildningar motsvarar minst 180 högskolepoäng. Exempel på människovårdande yrken är socialpedagog, socionom eller psykolog.

2. Basutbildning i psykoterapi

Utöver grundutbildningen krävs basutbildning i psykoterapi (gäller ej psykologutbildningen där basutbildningen ingår). Basutbildningen är 2 år och motsvarar 60 högskolepoäng.

3. Egen terapi och psykoterapeutiskt arbete i 2 år

Efter basutbildningen krävs psykoterapeutiskt arbete under handledning i minst två år. Därtill krävs egen psykoterapi i över 100 terapitimmar.

4. Psykoterapeutprogram, leg. psykoterapeut

Om kraven på grundutbildning, basutbildning, erfarenhet, handledning och egen terapi är uppfyllda är det möjligt att söka till psykoterapeutprogrammet.
Om den sökande bedöms som lämplig och blir antagen så varar utbildningen i 3 år och ges på halvtid, 90 högskolepoäng.
Socialstyrelsen utfärdar legitimationen om de formella kraven och kraven om lämplighet efter de 3 åren är uppfyllda.
Utbildningen till legitimerad psykoterapeut är en av Sveriges längsta utbildningar.

Psykoterapeututbildningen skall ges hos en utbildningsanordnare som har examensrätt från Högskoleverket. En av de utbildningssamordnare som har examensrätt är Ericastiftelsen i Stockholm. Ericastiftelsen motsvarar de kvalitetskrav som ställs på högre utbildning, enligt Universitetskanslersämbetet, som 2014 granskat 12 lärosäten i Sverige.

2. Vad betyder leg. psykoterapeut? (legitimationen)

Legitimationen innebär att den som är legitimerad har en självständig yrkesfunktion med kvalificerade arbetsuppgifter. Vidare så betyder legitimationen också att den legitimerade psykoterapeuten utövar yrket enligt vetenskap och beprövad erfarenhet .
Den legitimerade psykoterapeuten är skyldig att förhålla sig till, lagar, förordningar och riktlinjer.

En av dessa lagar är hälso-sjukvårdslagen, (HSL). Hälso-sjukvårdslagen reglerar vissa åtgärder. Exempel på några av dessa krav är journalföring, system för kvalitetssäkring, rutiner för Lex Maria-anmälningar och tecknande av patientförsäkring.

En annan lag som en legitimerad psykoterapeut omfattas av är sekretess och offentlighetslagen. Lagen skyddar den enskildes integritet genom tystnadsplikt.

Skillnad mellan terapeut och leg. psykoterapeut

Terapeut

Att arbeta med terapi och att kalla sig för terapeut, det kan i princip vem som helst göra. Det betyder i praktiken att det inte finns krav på vare sig utbildning, erfarenhet eller kunskap. I princip kan terapeuten sälja vilken terapiform som helst, till vem som helst och bedriva den hur som helst. En terapeut är inte skyldig att ha patientförsäkring och omfattas inte heller av tystnadsplikt.

Leg. psykoterapeut

Att arbeta som psykoterapeut får endast den som är leg. psykoterapeut göra. För att bli psykoterapeut krävs förkunskap, erfarenhet, utbildning och lämplighet. Om dessa krav uppfylls så är det Socialstyrelsen som utfärdar legitimationen.
Med legitimationen följer också skyldigheter. En leg.psykoterapeut skall ha patientförsäkring och omfattas automatiskt av tystnadsplikt.
Bara en leg. psykoterapeut får kalla sig psykoterapeut.
En legitimerad psykoterapeut ska alltid uppge sin grundutbildning.

Något förenklat summerat så finns skillnader mellan terapeut och leg. psykoterapeut att hitta i utbildning, erfarenhet och skyldigheter.

Utbildning

För att få kalla sig psykoterapeut krävs utbildning, cirka 11 år.
För att kalla sig terapeut krävs ingen utbildning

Erfarenhet

För att utbildas till psykoterapeut krävs yrkeserfarenhet och egen terapi
En terapeut behöver ingen yrkeserfarenhet eller egen terapi

Skyldigheter

Psykoterapeuten skall ha patientförsäkring och har tystnadsplikt.
En terapeut behöver inte ha patientförsäkring och har inte tystnadsplikt.

För att sammanfatta

Det finns många olika terapiutbildningar. Olika till innehåll, inriktning och längd. Olika vad gäller krav på förkunskap och erfarenhet. Det betyder att terapeuter har olika utbildningar, erfarenhet, kunskap och skyldigheter.
Det krävs utbildning, erfarenhet, kunskap och lämplighet för att bli legitimerad psykoterapeut. Med legitimationen följer också skyldigheter som psykoterapeut.
Alla legitimerade psykoterapeuter har tystnadsplikt och patientförsäkring.
Legitimationen gäller för den specifika teori och metod som legitimationen avser.
En legitimerad psykoterapeut ska alltid ange sin grundutbildning.