Terapi

Mindyourmind erbjuder psykodynamisk psykoterapi (PDT), korttids- och/eller långtidsbehandling, stödsamtal och konsultation till ungdomar (tonåringar), unga vuxna och vuxna.
Mindyourmind erbjuder i första hand psykoterapi till tonåringar och unga vuxna.

Leg. psykoterapeut

Jag som arbetar på Mindyourmind heter Anders Thunholm. Min grundutbildning är socialpedagog och jag är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Jag är specialiserad på Barn och Ungdomspsykoterapi och utbildad på Ericastiftelsen i Stockholm.

När är terapi till hjälp

Anledningen till att söka professionell hjälp och stöd kan vara olika. Man kan uppleva lidande i form av ångest och/eller nedstämdhet/depression vilket kan komma till uttryck i olika symtom som exempelvis återkommande grubblerier och stresskänslor/oro, sömnsvårigheter och/eller relationsproblem. Man kan få hjälp med dessa svårigheter i en psykoterapi.

Välkommen

Mindyourmind - Terapi & Konsultation AB, Logga

MindYourMind

Tid för terapi

För att få tid för terapi så behöver du lämna dina kontaktuppgifter, namn och telefonnummer via kontaktformuläret eller via mejl, se ovan. Du kan givetvis också ringa.

Efter att du lämnat kontaktuppgifterna kommer du, vanligtvis senast nästkommande vardag att kontaktas via telefon.

Läs mer här

Vad är terapi

Ordet terapi kommer från grekiskan och betyder bl.a. bota och är kopplat till olika typer av hälsoproblem, både fysiska och psykiska. Den terapiform som erbjuds på Mindyourmind är psykoterapi. Psykoterapi är en behandlingsmetod som grundar sig på psykologisk vetenskap.

Mindyourmind erbjuder psykoterapi utifrån psykodynamisk metod och teori (PDT)…

Läs mer här

Terapi för dig

Terapi är för dig som upplever svårigheter i vardagen, som du inte förstår och/eller kan hantera på egen hand.

Anledning till att söka terapi kan vara;

 • oro
 • stress
 • ångest
 • nedstämdhet
 • dålig självkänsla
 • problem i relationer

Läs mer här

Legitimerad psykoterapeut

För att bli legitimerad psykoterapeut krävs en grundutbildning i ett människovårdande yrke, exempelvis socialpedagog, socionom eller psykolog. Därtill krävs också en basutbildning i psykoterapi, egen psykoterapi och psykoterapeutiskt arbete under handledning i minst två år…

Läs mer här

Du behöver fylla i fälten markerade med *

Fyll i ditt namn, gärna både för och efternamn
Det telefonnummer du önskar bli kontaktad på

Tid för Terapi

Efter att du lämnat kontaktuppgifter kommer du, vanligtvis senast nästkommande vardag att kontaktas via telefon. När vi har talats vid i telefon och om vi är överens, så börjar vi med att träffas vid tre tillfällen.

Vid dessa tre tillfällen får du närmare beskriva din situation, dina svårigheter och vad du önskar för hjälp.

Om vi är överens om att psykoterapi kan vara till hjälp för dig och du känner dig trygg med överenskommelsen, så påbörjas därefter psykoterapin. Vi träffas en gång i veckan, samma dag och tid. Varje tillfälle varar 45 minuter.

Varje besök kostar:
För dig som fyllt 18 år: 875 kr.
För dig som inte fyllt 18 år: 675 kr.

Uteblivet besök kommer att debiteras om det inte avbokats inom 24 timmar.
Du avbokar enklast genom att mejla eller ringa.

Hitta hit

Till Ringvägen 64, Södermalm med:

Pendeltåg – Södra station. Uppgång Rosenlundsgatan och buss 4. Alternativt gå ca: 800 meter.

Tunnelbana – Grön linje till Skanstull. Buss 4 mot radiohuset, hållplats Rosenlund.

Buss – 4:a, hållplats Rosenlund.

Det är cirka 10 minuters promenad från södra station och Skanstull.

Sök på sl.se

Terapi för dig

Vi människor är olika rustade för att hantera livets utmaningar. Utmaningarna som vi upplever olika kommer också att påverka oss och vårt mående på olika sätt.
Olika perioder i våra liv kan också upplevas som mer eller mindre utmanande. Exempelvis tonårstiden. Det är en tid som till delar handlar om att finna sig själv och vem hen är i relation till andra. Exempel på andra förändringar i livet som kan upplevas utmanande och problematiska är separationer, förluster eller en ny familjekonstellation.

Förändringar och omställningar kan väcka olika känslor. Exempelvis;

 • oro,
 • ångest,
 • stress
 • uppgivenhet
 • och nedstämdhet.

Om känslorna är ihållande och begränsar vår förmåga att tänka om oss själva och andra kan det också vara svårt att förstå och hantera vardagen. Det kan i sin tur leda till;

 • återkommande konflikter
 • koncentrationssvårigheter
 • störd sömn (sova för lite eller för mycket)
 • isolering från omgivningen
 • eller självskadebeteende.

Ibland kan det vara svårt att veta vad det är som påverkar det egna måendet negativt. Det kan då vara svårt att själv förändra sin situation.

Förändring och målsättning i en terapi kan exempelvis handla om;

 • bättre självkänsla
 • känna sig säkrare på sig själv
 • bättre kunna hantera sina känslor
 • att kunna sätta gränser mellan egna och andra behov
 • eller att bättre förstå sig själv och andra.

Psykoterapi erbjuder inom trygga ramar, ett eget utrymme där patient och psykoterapeut kan tänka tillsammans om känslor, behov och relationer för att försöka förstå mer om problematiken och på så sätt närma sig målsättningen med psykoterapin.

Vad är terapi

Ordet terapi kommer från grekiskan och betyder bl.a. bota och är kopplat till olika typer av hälsoproblem, både fysiska och psykiska. Terapi är används vanligtvis också då hen menar psykoterapi. På Mindyourmind används därför ordet terapi synonymt med psykoterapi. Psykoterapi är en behandlingsmetod som grundar sig på psykologisk vetenskap. Mindyourmind erbjuder psykoterapi utifrån psykodynamisk teori och metod (PDT). PDT kallas även för dynamisk terapi eller psykodynamisk psykoterapi.

Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi har utvecklats från psykoanalysen, som skapades för drygt 100 år sedan. Utvecklingen sedan dess har inneburit omfattande förändringar och idag bygger psykodynamisk terapi till stor del på, 1.) psykoterapeuters samlade erfarenheter 2.) en omfattande och växande psykoterapiforskning och 3.) modern utvecklingspsykologi.

I psykodynamisk terapi ägnas en stor del åt att arbeta med känslor, tankar, motiv och relationer som är aktuella i patientens* liv. Varje patients liv är unikt, varför den psykodynamiska terapin är individuellt utformad och följer inte en förväg uppställda manual. En psykodynamisk terapi kan vara variera i längd, från några månader till flera år.

Psykodynamisk terapi är ett möte mellan psykoterapeut och patient där fokus ligger på att söka förståelse för den unika individen. Även om psykoterapeuter arbetar utifrån samma teoretiska grund så kommer arbetet färgas av psykoterapeutens utveckling av teori, metod och yrkeserfarenheter.
* Patient – kommer ur latinets verb patior som betyder att lida, både i betydelsen att känna smärta och att ha tålamod.

Legitimerad psykoterapeut

Legitimerad psykoterapeut är en yrkestitel och skyddad i lag. Psykoterapeut får bara de som har legitimation kalla sig.
För att bli psykoterapeut krävs en grundutbildning i ett människovårdande yrke, exempelvis socialpedagog, socionom eller psykolog vilket motsvarar minst 180 högskolepoäng. Tillsammans med grundutbildningen krävs också en basutbildning i psykoterapi (förutom för psykologerna där basutbildningen ingår i grundutbildningen).

Därtill krävs egen psykoterapi samt psykoterapeutiskt arbete under handledning i minst två år.
Därefter krävs ytterligare 3 års studier på halvtid, 90 högskolepoäng. Det ska ske hos en utbildningsanordnare som har examensrätt från Högskoleverket. Om samtliga krav är uppfyllda och personen bedöms som lämplig kan Socialstyrelsen utfärda psykoterapeutlegitimation. Utbildningen är en av Sveriges längsta utbildningar.

En legitimerad psykoterapeut kan arbeta på olika sätt och utifrån olika teorier. Legitimationen gäller för den specifika form och teori som legitimationen avser.

En legitimerad psykoterapeut lyder under hälso-sjukvårdslagen, vilken reglerar vissa åtgärder som t.ex. krav på journalföring, system för kvalitetssäkring, rutiner för Lex Maria-anmälningar och tecknande av patientförsäkring.

Ovan nämnda är exempel på vad som skiljer en legitimerad psykoterapeut från en icke legitimerad psykoterapeut.

MindYourMind – Terapi & Konsultation AB

Mindyourmind –  Terapi & Konsultation AB erbjuder i första hand ungdomar och unga vuxna psykodynamisk terapi, PDT. I mån av utrymme erbjuds också vuxna psykoterapi och konsultation. Konsultationer riktar sig i huvudsak till vuxna som upplever svårigheter och utmaningar i livet. Det kan exempelvis uppstå i samband med att bli förälder, att vara nybliven förälder, att bilda familj eller vid separation och förlust. Konsultationer är samtal av mer rådgivande och/eller stödjande karaktär.

Anders Thunholm, socialpedagog, leg. psykoterapeut

Jag som driver Mindyourmind och arbetar här heter Anders Thunholm. Jag är legitimerad psykoterapeut, specialiserad på barn- och ungdomspsykoterapi och är utbildad på Ericastiftelsen, Stockholm. Min grundutbildning är socialpedagog, Stockholms Universitet. Jag är medlem i riksförbundet för psykoterapeuter, psykoterapicentrum.

Sedan slutet av 90-talet har jag arbetat tillsammans med barn, ungdomar och föräldrar i olika konstellationer, utifrån olika teorier och metoder. Till en början arbetade jag mestadels miljöterapeutiskt i skolmiljö men även med korttidsterapier och familjerådgivning. Mitt arbete vilade till en början på en systemteoretisk grund.

Sedan mitten av 2000-talet har jag arbetat tillsammans med barn, ungdomar och föräldrar både i skola, i deras hemmiljö och på mottagning. Jag arbetade då på uppdrag av socialtjänsten. Jag arbetade också då med familjerådgivning.

Från 2011 har jag i huvudsak arbetat med föräldrarådgivning och de senaste åren också som kurator på en familjecentral där jag träffat blivande och nyblivna föräldrar. Jag har parallellt arbetat med individualterapier utifrån psykodynamisk teori (PDT) som volontär på stadsmissionens terapicenter.

 • 2018 avslutade jag min 3-åriga legitimationsgrundande psykoterapeututbildning, med inriktning barn och ungdom, vid Ericastiftelsen, Stockholm.
  En psykoterapeututbildning med fokus på psykoterapi med barn och ungdomar i ett familjeperspektiv.
 • 2012 avslutade jag min 2-åriga grundläggande psykoterapiutbildning vid socialhögskolan, Stockholms universitet.
  En psykoterapiutbildning med psykodynamisk och systemteoretisk grund och med kognitiv orientering (KBT).
 • 1999 avslutade jag min 3-åriga grundutbildning till Socialpedagog på socialhögskolan, Stockholms universitet.
 • Övriga kortare utbildningar tar jag inte upp här annat än att jag är utbildad gruppledare. Bland annat i Circle of Security – Parenting (COS-P), Trygghetscirkeln på svenska.

Bilder på MindYourMind:s hemsida är privata.

Beskrivande text på hemsidan är överlag allmänt och kortfattat skriven för att ge läsaren helt övergripande bild. Den är vidare starkt inspirerad från andra webbsidor.
Det finns flera skäl till det, dels för att andra formulerat sig väl och sakligt i ämnet som rör psykodynamisk terapi men framför allt för att de är faktagranskade, kontinuerligt uppdaterade och tillgängliga för allmänheten. Ett exempel på en sådan sida är 1177.se.

Temat som sidan är byggt utifrån kommer från www.athemes.com.
Ikoner som använts kommer från:Icons made by Smashicons from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Integritet

Personuppgifter

MindYourMind – Terapi & Konsultation AB följer EU:s riktlinjer för lagring och skydd av personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR), som sedan 25 maj 2018 ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL).

Mer om GDPR

Sekretess

MindYourMind – Terapi & Konsultation AB omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL). Sekretessen finns till skydd för vårdgivaren och till skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden.

Mer om OSL

Tystnadsplikt

MindYourMind – Terapi & Konsultation AB omfattas av patientsäkerhetslagen (2010:659) (PSL) vilket innebär att information om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden inte lämnas ut till tredje part.

Mer om PSL

Etiska riktlinjer

MindYourMind – Terapi & Konsultation AB följer akademikerförbundets etiska riktlinjer. I dessa står, bland annat, att grunden för psykoterapeuters profession är att psykoterapi ska grundas på vetenskap och beprövad klinisk erfarenhet och att det psykoterapeutiska arbetet ska bidra till ett värdigt liv, autonomi och välbefinnande.

Du kan läsa mer om de etiska riktlinjerna här